Onze impact

Wat we doen om een positieve, duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving.

Een opa en kleindochter laten een vlieger op in een weiland.
Een opa en kleindochter laten een vlieger op in een weiland.
Een opa en kleindochter laten een vlieger op in een weiland.
Een opa en kleindochter laten een vlieger op in een weiland.

Bij Rabobank zit duurzaamheid verweven in onze missie:

Growing a better world together

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. In Nederland bedienen we particuliere en zakelijke klanten, wereldwijd focussen we op de food- en agrisector. Met altijd als uitgangspunt: samen bereiken we meer dan alleen.

We willen bijdragen aan de transities die voor ons en onze stakeholders van belang zijn, nu en in de toekomst.

Onze impact

Onze impact in 2022 vertelt wie we zijn, hoe we transities willen faciliteren en hoe we streven naar duurzame impact. Ook vertellen we dat het resultaat van onze financieringen niet alleen positief is. Bekijk hier de highlights of lees meer in het rapport:

Een boomplantage vanuit de lucht gezien.
Een boerin in een derde wereldland staat tussen jong aangeplante bomen.
Rijstvelden vanuit de lucht gezien, de velden zijn omringd door aangeplante bomen.
Een boomplantage vanuit de lucht gezien.
Een boerin in een derde wereldland staat tussen jong aangeplante bomen.
Rijstvelden vanuit de lucht gezien, de velden zijn omringd door aangeplante bomen.

Rabo Carbon Bank

Met de ‘Rabo Carbon Bank’ helpen we internationaal boeren om over te stappen naar regeneratieve landbouw, een vorm van landbouw waarbij de grond niet uitgeput maar juist versterkt wordt.

Gezonde grond leidt niet alleen tot een hogere gewasopbrengst, de grond neemt ook beter CO2 uit de lucht op. Via de verkoop van koolstofkredieten kan de Rabo Carbon Bank een nieuw verdienmodel helpen ontwikkelen. Dit is een belangrijke stap want alleen als boeren een goede boterham kunnen blijven verdienen, kunnen we de overgang maken naar regeneratieve landbouw op grote schaal.

Acorn

Via ons Acorn-programma kunnen kleine boeren in ontwikkelingslanden en opkomende landen geld aan koolstofkredieten (Carbon Removal Units) verdienen. Als boeren nieuwe bomen planten en die CO2 opnemen koppelen wij hen aan bedrijven die betrouwbare koolstofkredieten willen kopen. 80% van de opbrengst uit die koolstofkredietverkopen gaat naar de boeren.

Deze aanpak maakt op kleine en grote schaal verschil. Zo kan de biodiversiteit en het levensonderhoud van boeren verbeteren, en daarmee mogelijk ook sociale vooruitgang teweegbrengen.

Een leefbare wereld vraagt om revolutionaire ideeën. Maar projecten die deze ideeën realiseren, zijn duur en risicovol om te financieren. Daarom werken we samen met het VN-Milieuprogramma (UNEP), de FMO (de Nederlandse financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden) en het IDH (Sustainable Trade Initiative).

Samen met deze partners hebben we het AGRI3Fund opgezet voor duurzame landbouw en bosbescherming. Rabobank gebruikt dit fonds om financiële risico’s te dekken bij het financieren van projecten die draaien om duurzame landbouw, bosbescherming en een verbeterde leefbaarheid op het platteland.

Een man en vrouw in gesprek met een man die hun spouwmuur isoleert aan de voorkant van hun huis.
Een vrouw die een zonnepanelenveld inspecteert.
Een man en vrouw in gesprek met een man die hun spouwmuur isoleert aan de voorkant van hun huis.
Een vrouw die een zonnepanelenveld inspecteert.

15.000 betaalbare huurwoningen

De Nederlandse woningmarkt kampt vooral met een tekort aan betaalbare en duurzame huurwoningen voor middeninkomens. We willen via onze dochteronderneming BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling helpen om een oplossing te vinden en uitvoeren voor dit probleem, met behulp van het BPD Woningfonds (opgericht eind 2019).

Met deze woningfondsen helpen we duurzame woningen te bouwen en te verhuren voor het middensegment van de markt. Eind 2022 verhuurden we 1.027 van deze panden. Er zijn nog eens 2.746 panden in aanbouw of in aankoop. We streven ernaar om tegen 2030 15.000 nieuwe, betaalbare en duurzame huurwoningen op te leveren.

HomeQGo huisscan

Iedereen kan een steentje bijdragen aan een betere wereld. Huiseigenaren doen dat bijvoorbeeld door hun huis te verduurzamen. De HomeQgo huisscan is een eenvoudige rekenmodule die onze klanten en hypotheekadviseurs direct vertelt hoe een huis verduurzaamd kan worden (door bijvoorbeeld te isoleren of zonnepanelen of een warmtepomp aan te schaffen), wat dat kost en wat er nog meer bij komt kijken. De huisscan is volledig geïntegreerd in onze bankieren-app en hypotheekaanvraagprocedure.

Met de HomeQGo huisscan kunnen klanten in een paar muiskliks offertes ontvangen van geselecteerde leveranciers. Een soepele start van het verduurzamen van je huis!

Hernieuwbare energie

Rabobank is een van de grootste financierders van grootschalige, offshore windmolenparken en andere duurzame-energiewinning. In verschillende delen van de wereld hebben we met onze financieringen bijgedragen aan de opwekking van in totaal 4,9 gigawatt aan groene stroom. Daarmee is 4,8 Mt aan CO2e bespaard, wat stroomopwekking via conventionele, fossiele brandstoffen gekost zou hebben.

Particuliere investeerders kunnen via de Rabo Groen Bank in duurzame bedrijven investeren.
De Rabo Groen Bank is de grootste ‘groene bank’ van Nederland die groene leningen verstrekt.

Rabobank haalt tot en met 2022 in totaal EUR 2,6 miljard op bij groenspaarders

EUR 497 miljoen aan nieuwe groene financieringen in 2022

EUR 350 miljoen instroom groenspaarmiddelen in 2022

Een vrouw die haar baby draagt is in haar keuken in gesprek met een man over geldzaken.
Een vrouw die haar baby draagt is in haar keuken in gesprek met een man over geldzaken.

Hulp bij financiële zorgen

We geloven dat iedereen iets kan doen om er financieel gezonder voor te staan. Dat is vandaag net zo belangrijk als morgen.

2022 was een moeilijk jaar met extreme inflatie en waarin mensen te maken kregen met energiearmoede. Ons speciale loket voor mensen met geldzorgen probeert mensen voor financiële problemen te behoeden.

Samen met Geldfit hadden we speciale aandacht voor energiearmoede. Waar mogelijk hebben we klanten die te maken kregen met - bijvoorbeeld - flink verminderde koopkracht, geholpen aanspraak te maken op financiële steun van hun gemeente of van het Rijk. Geldfit lanceerde een speciale website over energiearmoede.

Rabo App

Met Carbon Insights in onze Rabo App, kunnen Rabobank-klanten een indicatie van de CO2-uitstoot zien die bij hun aankopen hoort.

We zijn de eerste Nederlandse bank die klanten voorziet van dergelijke inzichten over de CO2-uitstoot van hun aankopen. Op deze manier proberen we het klimaatbewustzijn van consumenten te vergroten. De ambitie is om Carbon Insights beschikbaar te maken voor al onze geïnteresseerde particuliere klanten.

Rabo ClubSupport in 2022

In een inclusieve samenleving moet het gaan over verbinding, erbij horen en mee kunnen doen. Daarom zetten wij ons in om de sociale cohesie te versterken en voor iedereen mogelijkheden te creëren.

Via het Rabo ClubSupport programma ondersteunen we clubs en verenigingen. Niet alleen financieel, maar ook door het delen van onze kennis en netwerken willen we hen faciliteren om inclusief en toekomstbestendig te worden. Dit doen we samen met verschillende partners zoals NOC*NSF. Jaarlijks organiseren we een stemcampagne waarbij onze leden kunnen stemmen op projecten van een club of vereniging. Meer stemmen betekent meer geld.

Diversiteit en inclusie bij Rabobank

Onze collega’s
per 31 dec 2022

Onze netwerken

Diversiteit bij Rabobank: een diverse groep mannen en vrouwen aan het samenwerken binnen een kantoorruimte.
Diversiteit bij Rabobank: twee vrouwen in gesprek met elkaar in het Rabobank hoofdkantoor.
Diversiteit bij Rabobank: een diverse groep mannen en vrouwen aan het samenwerken binnen een kantoorruimte.
Diversiteit bij Rabobank: twee vrouwen in gesprek met elkaar in het Rabobank hoofdkantoor.

Onze diversiteitsnetwerken

We hebben bij Rabobank verschillende diversiteitsnetwerken, die de diverse groepen medewerkers vertegenwoordigen die ons bedrijf rijk is. Ze zijn een klankbord voor de organisatie en laten elke medewerker zich gehoord voelen.

 • GLOBO:
  netwerk van niet-Nederlands sprekende collega’s
 • RAP aan de Slag:
  netwerk voor collega’s met fysieke en/of mentale uitdagingen
 • Rainbow:
  voor onze lhbtiq+ medewerkers
 • Young Rabo:
  voor medewerkers jonger dan 36
 • Kleurrijk Rabo:
  ons multicultureel netwerk
 • Rabo Active:
  voor medewerkers van 36+
 • Rabo Women:
  netwerk ter bevordering van de positie van onze vrouwelijke collega’s

Janine Vos

Diversiteit is uitgenodigd worden voor het feest. Inclusiviteit is er ten dans gevraagd worden.


Janine Vos Chief Human Resource Officer

In 2019 hebben we het Klimaatcommitment Financiële Sector ondertekend, onderdeel van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. In 2021 zijn we toegetreden tot de Net Zero Banking Alliance. We zien het tenslotte ook als onze verantwoordelijkheid om tot actie over te gaan en de doelen van het Akkoord van Parijs te halen.

Onze impact in 2022

Meer weten over onze impact?
Lees er alles over in het rapport: Onze Impact 2022